Software de Sistemas

 Presidente

Mtro.Salomon Eduardo Ibarra Chavez

Código

9107355

 

Plan Modular

 

Clave  Materia  
I7025 Traductores I  
I7026 Seminario de solución de problemas de Traductores I  
I7027 Traductores II  
I7028 Seminario de solución de problemas de Traductores II  

                                                                                                            

 

 

 

Plan de Creditos

Clave Materia  
CC206 Programación de Sistemas  
CC207 Taller de Programación de Sistemas  
CC317 Compiladores  
CC318 Taller de Compiladores